В началото бе Идеята… Какъв да бъде Вашият дом!

…Как да го обзаведете?
…Какъв да бъде стилът на мебелите?
…Къде да ги разположите?

С идеята се ражда действието.

…Консултирайте се с нашите дизайнери!
…Обсъдете детайлите!
…Споделете желанията си!

…Разкажете за Вашите идеи!

…Всяка подробност е важна!

Вашата идея е вече в завършен вид.

…Пространството е разпределено.
…Идеята Ви е визуализирана.
…Можете да видите всичко, така както сте си го представяли.

…Да обмислите цветове, материали, размери.

…За да преминете към най-важната стъпка!

Реализиране на проекта.

…Изработване на мебели от старателни специалисти.
…Изчистване на всички детайли със съвременна и модерна техника.
…Доставка на място и професионален монтаж.

Поздравления Вашата идея е вече факт!

Когато Bello Style отвори врати за пръв път през 2012г. , основна цел бе изработване на висококачествена мебел, която да задоволи всички нужди на нашите клиенти.

Днес тази цел за нас се е превърнала в начин на работа.

Проект

Фирма БЕЛО – СТИЛ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0386-C01 по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общата стойност на проекта е 53 843,00 лв., от които 26 921,50 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 16.09.2022г. и е с продължителност 10 месеца.

Фирма БЕЛО – СТИЛ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.005-6473-C01 по проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, финансиранa по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС.

Общата цел на проекта е ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката, чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на фирмата.

Общата стойност на проекта е 20 000,00 лв., от които 20 000,00 лв. са безвъзмездно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Проектът стартира и е с продължителност 12 месеца.